Kako unaprijediti prezentacijske vještine?

  • Post category:Resursi

Sve češće smo svjedoci tvrdnjama da su znanje, struka i tehničke vještine vrlo cijenjeni pri zapošljavanju, unaprijeđenju, uopće u razvoju karijere, no, da isto tako ‘soft skills’ na kraju presuđuju koji će kandidat biti zaposlen, promaknut, dobiti priliku za dodatno usavršavanje i sl. Neke od tzv. ‘mekih vještina’ (engl. soft skills, USA-life skills) koje se najčešće spominju su komunikativnost, upravljanje promjenama, rješavanje problema, postavljanje ciljeva, upravljanje stresom, timski rad i kreativnost, a koje autori nazivaju emocionalnom inteligencijom, određujući je kao skup emocionalnih vještina koje čovjeku omogućavaju da na ispravan način odabere načine uporabe osjećaja i nesvjesnih mehanizama u interakciji s drugim ljudima, te uvelike doprinosi shvaćanju i poboljšanju same prirode čovjeka.

Stjecanje i usavršavanje ‘mekih vještina’ Vas osnažuje tako što omogućava izgradnju fleksibilnosti u planiranju daljnje karijere. Kako? Najveći broj ‘mekih vještina’ smatra se prenosivim umijećima, npr. komunikacija, upravljanje projektom, timski rad, koja su potrebna u gotovo svim aspektima života, ne samo za Vašu karijeru. Trebamo rasti i to ne samo kao stručnjaci već i kao osobe. Tijekom obrazovanja učimo određene vještine usko vezane uz svoja buduća zanimanja. To su tzv. ‘tvrde vještine’ (hard skills) – vještine obavljanja određenog posla (stručna znanja: informatička znanja, poznavanje propisa…). No, rijetko koji obrazovni program vodi računa o razvoju ‘mekih vještina’ koje su vezane uz osobni razvoj pojedinaca i olakšavaju primjenu ‘tvrdih’ vještina u praksi.
Poslodavci sve češće procjenjuju upravo ‘meke vještine’ kao ključne budući da podrazumijevaju da je osnovne vještine obavljanja određenog posla moguće relativno lako svladati, a upravo su ‘meke’ vještine, nepohodne za kvalitetno upravljanje vlastitim poslovnim i osobnim razvojem.

Tečaj poslovnog stranog jezika prvi je korak k uspješnijem poslovnom komuniciranju i porastu samopouzdanja.

ANGLA je tu da Vam pomogne uspješno prezentirati sebe, tvrtku, usluge ili proizvode potencijalnim partnerima, kupcima odnosno zainteresiranoj javnosti, na stranom jeziku. Koliko god ste stručnjak u vlastitom području rada i suvereno vladate temom, predstavljanje pred određenom publikom većini ljudi predstavlja stres koji je veći utoliko što to ne činimo na materinjem jeziku. Čak i ukoliko svakodnevno koristite strani jezik, uspješni prezenter, prodavatelj, promotor i sl. mora ostavljati dojam da mu je to prvi jezik i da se njime može jednako spretno i autentično izraziti. Tečaj poslovnog stranog jezika prvi je korak k uspješnijem poslovnom komuniciranju i porastu samopouzdanja.