programi za mladež

Đački programi

Lokacija: Kvatrić, osnovne škole s kojima Angla surađuje ili online
Nastava od 19.09.2022. do 10.06.2023.
Fond sati: 68 tijekom cijele školske godine
Dinamika: 2 x 1 ili 1 x 2
Certifikat: da, svjedodžba škole
Cijena: 2.945 kn
Upisnina: 300 kuna, uključuje udžbenike i radne materijale
Plaćanje: odjednom s popustom ili kroz 10 rata
programi za đake

Programi za mladež

Lokacija: Kvatrić, osnovne škole s kojima Angla surađuje ili online
Nastava od 12.09.2022. do 17.06.2023.
Fond sati: 70 tijekom cijele školske godine
Dinamika: 1 x 2
Certifikat: da, svjedodžba (javna isprava) s upisom u e-radnu knjižicu
Cijena: 2.945 kn
Upisnina: 400 kuna, uključuje udžbenike i radne materijale
Plaćanje: odjednom s popustom ili kroz 10 rata
pripreme za diplome

Programi za odrasle

Lokacija:Kvatrić ili online
Nastava od 26.09.2022. do 02.02.2023.
Fond sati: 70 tijekom semestra
Dinamika: 2 x 2
Certifikat: da, svjedodžba (javna isprava) s upisom u e-radnu knjižicu
Cijena: 2.360 kn
Upisnina: uplata prve rate
Plaćanje: odjednom s popustom ili kroz 4 rate

Upisni formular

kontaktirat ćemo Vas nakon popune formulara

  Talijanski podučavamo samo kao tečaj za odrasle


  Francuski podučavamo samo individualno

  Španjolski podučavamo samo individualno

  Ruski podučavamo samo individualno

  Hrvatski za strance podučavamo samo individualno

  u slučaju promjena okolnosti, zainteresiran sam za održavanje nastave online
  prije upisa u Anglu, potrebno mi je besplatno testiranje postojećeg znanja jezika
  suglasan/na sam da se moje ime i mail adresa dodaju na listu za Anglin newsletter


  Vaši podaci iz ovog formulara se koriste isključivo u svrhu komunikacije s vama, a ne radi marketinga, osim ako to eksplicitno ne izaberete. Više saznajte u našoj Izjavi o privatnosti.