najčešća pitanja o školi stranih jezika

Redovni upisni rokovi za grupne tečajeve su rujan za zimski semestar i veljača za ljetni semestar. Međutim, ukoliko niste početnik, postoji mogućnost kasnijeg upisa tijekom semestra uz uspješno polaganje odgovarajućeg inicijalnog ispita te obavezu samostalnog usvajanja gradiva koje je već obrađeno od početka semestra (naravno, uz vodstvo, upute i pomoć profesora).

Individualni tečajevi mogu se upisati u bilo kojem trenutku tijekom godine s obzirom na to da je tečaj u potpunosti prilagođena vama i vašim željama, interesima i potrebama. Svi elementi nastave od početka tečaja, rasporeda nastave, dinamike do lokacija – predmet su dogovora s polaznikom.

Ukoliko ste već učili jezik na koji se upisujete, neophodno je pristupiti inicijalnom testiranju. Testiranje je potrebno kako bi se odredio stupanj poznavanja stranog jezika te vas uključilo u adekvatnu grupu. Testiranja novih polaznika su individualna, a sastoje se od pisanog i usmenog djela u ukupnom trajanju od 40-tak minuta. Nakon testiranja i razgovora s voditeljem nastave o željama i smjernicama predlažemo vam najbolji tečaj i program kao i savjete za daljnji napredak s obzirom na utvrđen stupanj znanja.

Nakon određivanja razine znanja putem inicijalnog testa koji je izuzetno precizan i relevantan, nemoguće je preskakati module. Anglini programi su u potpunosti u skladu sa standardima koje je preporučilo Vijeće Europe (CEF). Zajednički europski referentni okvir za učenje jezika detaljno opisuje jezičnu kompetenciju polaznika po međunarodnim standardima što olakšava nastavak učenja stranog jezika ili traženje zaposlenja u nekoj drugoj europskoj zemlji. Prema ovim standardima jedan modul nastave traje 70 nastavnih sati, a svaki završen modul je neophodan da biste upisali sljedeći. CEF standard predstavlja neophodan dio svake suvremene, kvalitetno organizirane nastave stranih jezika.

Prije upisa u tečaj, ukoliko niste početnik, potrebno je testiranje bez obzira na diplome iz drugih škola stranih jezika. Samo testiranjem možemo garantirati da smo vas smijestili u odgovarajuću grupu te tako osigurali vaš jezični napredak.

Tijekom prvih nekoliko tjedana, profesor intenzivno prati i dodatno procjenjuje vašu razinu znanja unutar same grupe kako bi potvrdio da je testiranjem utvrđena točna razina znanja. Ukoliko profesor primijeti da je gradivo koje program obrađuje za vas preteško ili prelako, u dogovoru s vama i voditeljem nastave predlaže promjenu grupe ili dodatne aktivnosti koje bi vam omogućile ostanak u grupi na adekvatniji način. Ukoliko Vam se učini da je razina na kojoj se nalazite prelaka ili preteška za Vas, obavezno se konzultirajte sa svojim profesorom i iznesite mu svoje dojmove.

To, naravno, uvijek ovisi o djelatnosti kojom se bavite i u kojoj mjeri koristite strani jezik na radnom mjestu. U nekim slučajevima može Vam biti sasvim dovoljan B1 stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru koji Vam omogućava razumijevanje i prenošenje svih vrsta informacija, ali i uspješno pisano izražavanje u svrhu poslovne korespondencije. Ukoliko Vaš posao zahtjeva veću fluentnost u govoru i razvijeniji vokabular, onda je i više nego potrebno savladati barem B2 stupanj.

Jedna od prednosti rada u grupi je prilika za različite tipove interakcije. Osim komunikacije s profesorom koji drži nastavu, možete raditi u paru ili manjim grupama s drugim polaznicima, što doprinosi razvijanju komunikacijskih vještina na stranom jeziku jer imate priliku ne samo  odgovarati na pitanja, nego ih i postavljate te aktivno slušate. Druga prednost je mogućnost organiziranja različitih tipova aktivnosti kao što su jezične igre, kvizovi, natjecanja, role play i slične aktivnosti koje za cilj imaju aktivnu upotrebu jezika u različitim kontekstima. Sve to ide u prilog većoj raznovrsnosti nastavnih metoda, a samim time su i sati zanimljiviji.

Ne, udžbenici i radne bilježnice se kupuju posebno kod distributera s kojima Angla surađuje. Prilikom upisa na tečaj, Angla Vam osigurava 10% popusta na udžbenike i radne bilježnice uz predočenje Vouchera koji dobivate na prvom satu. Svi ostali dodatni materijali koje profesor priprema za Vas te ih koristite na svakom satu, kao podrška nastavnom planu i programu, uključeni su u cijenu tečaja.

Školarinu možete platiti jednokratno gotovinski ili na rate putem uplatnice ili internet bankarstva te u gotovini na blagajni u školi. Za jednokratne uplate osigurali smo popust, ukoliko cijena tečaja nije na akciji.

Ne postoji mogućnost povremenog dolaska na nastavu u drugi termin iako se radi o grupi na istom modulu/stupnju znanja. Iako grupe na istoj razini znanja obrađuju isto gradivo, sati nikada nisu u potpunosti jednaki. Osim što je broj polaznika u svakoj grupi ograničen, različiti profesori imaju različite pristupe nastavi. Neke grupe napreduju brže, a nekima je potrebno više vremena za savladavanje gradiva te se može dogoditi da na satu ponovno radite nešto što ste već učili ili da ne možete pratiti jer je druga grupa otišla dalje s gradivom. Ukoliko se vaš raspored tijekom semestra promijenio te više ne možete pohađati tečaj u prvotno odabranom terminu, ukoliko ima mjesta u drugoj grupi, možete se prebaciti u drugu grupu za stalno.

Anglini profesori su profesionalci i entuzijasti u svom poslu, a redovito se stručno i profesionalno usavršavaju dok se njihov rad stručno prati i ocjenjuje. Oni su ili mladi stručnjaci s vizijama i potencijalima ili eksperti s velikim iskustvom, među kojima su i tri magistra znanosti iz područja metodologije nastave stranih jezika, s objavljenim stručnim i znanstvenim radovima. Voditeljica nastave, magistra metodike nastave stranih jezika, intenzivno prati rad profesora i usmjerava ih na čestim sastancima, stručnim seminarima i radionicama. 

Više o svakom pojedinom profesoru možete saznati u našoj galeriji Anglinih profesora.

Naravno. Rad kod kuće je neophodan kako biste što prije došli do spontane usmene reprodukcije gradiva koje je obrađeno na satu, a do čega dolazi ponavljanjem i obnavljanjem gradiva. Jezik je živa materija, i usvaja se kontinuiranim radom i izloženošću istom, te je rad kod kuće, pa barem i 10 minuta dnevno, izuzetno važan.

Temeljem verifikacije jezičnih programa od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ustanova za obrazovanje odraslih – Angla svojim polaznicima izdaje svjedodžbe o položenom stupnju prema Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih. U skladu s navedenim pravilnikom, Anglina svjedodžba je javna isprava s pravom upisa u e-radnu knjižicu!

Uvažavajući Vaše potrebe i interese, program po kojem se radi može biti jedan od verificiranih programa iz redovne nastave, poslovnih tečajeva ili bilo koji drugi program koji odaberete u dogovoru s Centrom. Zahvaljujući individualnom pristupu profesor sustavno i temeljito prati Vaše sposobnosti i postignuća te usmjerava fokus rada na ona jezična područja koja je potrebno usavršavati. Na taj način, vrlo brzo ćete ostvariti željene rezultate, proširiti horizonte, a iznad svega postići slobodu i sigurnost u komunikaciji na stranom jeziku. Individalni programi stranih jezika organiziraju se za polaznike svih uzrasta i svih razina znanja, a prema konkretnim potrebama polaznika (termini, dinamika…)

Sustavno pratimo i provodimo najnovije europske i svjetske trendove u podučavanju stranih jezika. U radu primjenjujemo konverzacijsku princip, koji paralelno kod polaznika razvija sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, govor i aktivno slušanje). Metodom aktivnog učenja polaznici postižu brze i efikasne rezultate i mogu aktivno upotrijebiti tj. primijeniti strani jezik u životnim i poslovnim situacijama. U nastavi koristimo najkvalitetnije moderne udžbenike i raznovrsne nastavne materijale. Da bismo postigli što bolje rezultate mnoge nastavne materijale kreiramo sami, nakon što procijenimo stvarne potrebe i interese polaznika.

Učenje jezika treba shvatiti kao trajan proces i rezultati ne mogu biti brzi. Nakon završenog početnog stupnja moći ćete pravilno pročitati tekstove primjerene vašoj razini znanja, shvatiti o čemu je riječ, kao i sastaviti jednostavnije rečenice s, ipak, ograničenijim vokabularom.  Stranog državljanina, koji Vam se obraća na svom materinskom jeziku, razumjeti ćete bez većih problema, ukoliko su teme razgovora svakodnevne.

Termini održavanja nastave ovise od vrste tečaja koji vas zanima, vaše razine znanja i od semestra koji je u tijeku. Kada su u pitanju opći tečajevi jezika za odrasle, nastava se održava radnim danima u popodnevnim i večernjim terminima. Tečajevi za đake i mladež u našem Sjedištu održavaju se utorkom i četvrtkom u popodnevnim i večernjim satima te subotom prijepodne, dok su đački tečajevi na lokacijama osnovnih škola prilagođeni rasporedu redovne nastave polaznika i održavaju se za vrijeme njihovog boravka u školi. Termini održavanja individualnih tečajeva dogovaraju se u skladu s vašim potrebama.

Maksimalan broj polaznika u grupi ovisi od vrsti tečaja na koju ste upisani te lokaciji na kojoj se nastava izvodi. U svakom slučaju nam je cilj da broj bude optimalan i odgovarajuć za aktivnosti koje se odvijaju na nastavi. Primjera radi, na tečajevima za odrasle, maksimalan broj polaznika po grupi je osam, a za đake – dvanaest polaznika.

Ne. Učenje jezika treba shvatiti kao trajan proces i rezultati ne mogu biti brzi već isključivo plod kontinuiranog rada i izloženosti jeziku. Naša osnovna misija je pružiti polaznicima pravo znanje i dovesti ih do razine na kojoj će samostalno moći pravilno koristiti jezik. Do takvih rezultata ne može se doći preko noći jer se upotreba jezičnih struktura mora izvježbati i potrebno je određeno vrijeme kako bi se prezentirano gradivo uistinu usvojilo i sa sigurnošću koristilo. Na intenzivnim tečajevima u vrlo kratkom vremenu primate mnoštvo informacija, pravila i struktura koje morate brzo zapamtiti, a vremenski ste ograničeni. Po završetku takvih tečajeva često se događa da veći dio gradiva zaboravite jer niste imali dovoljno vremena za vježbu i pravilno usvajanje. Kao što se i kuća radi od temelja jer u suprotnom će se sve urušiti, tako je i s jezikom. Ukoliko u početku temeljito ne savladate osnove, nikada nećete moći svladati kompliciranije strukture i doseći visoku razinu fluentnosti.

Naravno. Ukoliko iz bilo kojeg razloga tijekom semestra niste u mogućnosti prisustvovati nastavi, ili jednostavno smatrate da Vam je potreban dodatni sat kako biste određeno gradivo bolje savladali, Centar Vam nudi ovu mogućnost. U pitanju je jedan individualni sat, koji se dodatno naplaćuje i zamjenjuje dva propuštena sata.

Iako su TOEFL i IELTS međunarodno priznati ispiti koji potvrđuju znanje iz engleskog jezika, nije svejedno koji ćete polagati. Iako mnoga sveučilišta i institucije priznaju oba ispita, na vama je da se na vrijeme informirate koji ispit je baš vama potreban. Oba ispita ne mogu se ni položiti niti pasti. Oba se boduju i na osnovu tih bodova se utvrđuje na kojem nivou znanja je kandidat. Rezultati oba ispita su važeći dvije godine nakon polaganja.

Osim kontaktne nastave u ponudi imamo i online nastavu. Online nastava se odvija uživo (ne kroz snimljena predavanja), u realnom vremenu simulirajući interaktivnu učioničku nastavu kroz korištenje platformi za poduku  uz korištenje digitalnih materijala i tiskanih materijala (udžbenik i radna bilježnica). Za korištenje platforme potrebno je imati pristup internetu te uređaj (računalo, mobitel, tablet) s mikrofonom i kamerom. Navedena platforma omogućuje da jednaku pažnju posvećujemo svim jezičnim vještinama kao što su čitanje, slušanje, govorenje dok pisanje najčešće profesori ostavljaju za domaću zadaću koja također čini dio nastave.

Ispis iz tečaja odobravamo u slučaju opravdanih razloga (bolest, preseljenje, promjena rasporeda i sl.). Kako bi ispis bio moguć potrebno je podmiriti sve financijske obaveze do zadnjeg dana pohađanja nastave te podnijeti pisani zahtjev za ispis u tajništvu škole.