Zanimljivosti o jezicima

 • Post category:Resursi

FRANCUSKI

 • Francuski je jedini jezik, uz engleski, koji se uči u svakoj državi u svijetu, s više od 100 milijuna učenika i 2 milijuna učitelja francuskog.
 • 75% francuskih građana nije govorilo francuski u vrijeme Francuske revolucije.
 • Napoleon nije bio nizak. Bio je zapravo viši od prosječnog Francuza.
 • U Francuskoj se možete oženiti za mrtvu osobu.
 • U francuskom postoji samo jedna riječ sa slovom ù (où – gdje). Bez obzira na to, slovo ima svoje mjesto na francuskoj tipkovnici.
 • Glas „o“ može se izgovoriti na 13 različitih načina.

 

ENGLESKI

 • Nova riječ se dodaje u rječnik svaka dva sata.
 • Engleski je jezik zraka – to znači da se svi piloti trebaju identificirati na engleskom i pričati na engleskom dok lete, bez obzira otkud su.
 • Riječ girl (djevojčica) na početku se nije odnosila na određeni spol. Označavala je malo dijete ili mladu osobu bez obzira na spol.
 • Najkraća potpuna rečenica u engleskom jeziku je: I am.
 • Shakespeare je dodao puno riječi u engleski jezik. Točan broj nije poznat, ali ‘iskovao’ je neke riječi koje se i danas koriste, poput: lonely, fashionable, watchdog, cold-blooded, eyeball, torture, birthplace, blushing, undress, torture …
 • Za engleski jezik karakteristična je enantiosemija, odnosno pojedina riječ može imati više kontradiktornih značenja ovisno o kontekstu u kojem se nalazi. Tako riječ „left“ može značiti „remained“, a može i „departed“.
 • Svaki dan, u Britaniji se popije 162 milijuna šalica čaja, što je 20 puta više od američkog prosjeka.
 • Britanija je jedina zemlja u svijetu čije ime ne piše na poštanskoj markici.

 

NJEMAČKI

 • Za Njemačku se kaže da je zemlja pjesnika i mislilaca.
 • Gotovo 60% vokabulara njemačkog jezika podudara se s vokabularom engleskog jezika. Ipak, riječi koje se isto pišu često imaju drugo značenje. Tako npr., u njemačkom riječ „gift“ znači „otrov“, a u engleskom „dar“. Zato nije na odmet biti oprezan kad su u pitanju darovi koje primate od vaših njemačkih prijatelja. J
 • Njemački je poznat po dugim riječima poput „kraftfahrzeughaftpflichtversicherung“ iliti osiguranje od automobilske odgovornosti. Sklonost ka formiranju složenica komentirao je na svoj način Mark Twain: „Neke njemačke riječi su toliko duge da imaju perspektivu.“
 • Njemački jezik je najrasprostranjeniji materinski jezik u Europi.
 • Zoološki vrt Berlin je najveći na svijetu je po broju životinja (više od 19 400 jedinki).
 • Prva ikada tiskana knjiga napisana je na njemačkom jeziku.

 

TALIJANSKI

 • Talijanska abeceda sadrži samo 21 znak.
 • Talijanski je službeni jezik klasične glazbe.
 • U Fontanu di Trevi dnevno se ubaci više od 3000 eura, novac se vadi i skuplja u humanitarne svrhe.
 • Tjestenina se u početku jela s medom i šećerom (sos od rajčice je dodan tek kasnije u 17. ili 18. stoljeću.
 • Prosječan Talijan svake godine popije 3,7 kg kave, i svake godine skuha se 14 milijardi espressa.
 • Najmanja priznata država u svijetu nalazi se na teritoriju Italije. To je Vatikan sa svojom površinom od 0,44 km2.

 

ŠPANJOLSKI

 • Španjolski je sve do 18. stoljeća bio jezik diplomacije.
 • Čak 11 Nobelovih nagrada za književnost otišlo je u ruke Španjolaca.
 • Španjolski ima čak 17 glagolskih vremena ako u obzir uzmemo indikativ, konjuktiv i imperativ.
 • „Volim te“ u španjolskom možemo reći na dva načina. „Te amo.“ ako se radi o voljenoj osobi ili „Te quiero.“ ako se radi o prijateljima ili članovima obitelji.
 • Znak „ñ“ je jedini znak u španjolskoj abecedi koji je izvorno španjolski, odnosno ne postoji u drugim jezicima.

 

RUSKI

 • U ruskom jeziku postoji oko 200.000 riječi, što je mali broj u usporedbi s drugim jezicima. Mnoge od tih riječi imaju više značenja ovisno o kontekstu. Tako npr. riječ „мир“ (mir) može značiti svijet, a može i mir.
 • Ruski je službeni jezik komunikacije u svemiru te prema NASI-noj odluci svi koji žele proći obuku za astronaute moraju naučiti i ruski jezik.
 • Većina riječi koje počinju na „ф“ („f“) stranog su porijekla. Puškin se izrazito ponosio činjenicom da je u „Bajci o caru Saltanu“ iskoristio samo jednu takvu riječ – „флот“ („flota“)
 • Rusi ne upotrebljavaju glagol biti u sadašnjem vremenu, zato često prilikom učenja engleskog jezika rade greške poput „I Ivan. You Emma.“
 • Ruska puna imena sastoje se od tri dijela: imena, patronima i prezimena. Patronimi se tvore od očevog imena na koje se dodaje sufiks –ovič za sinove i sufiks –ovna za kćeri.

 

HRVATSKI

 • U povijesti se hrvatski jezik zvao slovinski ili ilirski.
 • Ivan Kukuljević Sakcinski prvi je progovorio na hrvatskome jeziku u Hrvatskom saboru 2. svibnja 1843.
 • U hrvatskom za svijetlu kosu blond nijanse kažemo plava kosa.
 • Hrvatska riječ koja ima najviše sinonima je klip (kukuruza). Neki od njih su ajdamak, bat, batakljuša, bataljika, batučak, batuček, batuk, baturak, baturice, čepina, čokotinja, ćuka, kic, klas, klasina, klasinec, klasovina, klasovinje, kočanj, kocen, komaljika, komušina, kukuruzina, kumina, kureljica, kuruška, oklipak, okoma, okomak, okomina, okrunica, orušek, otučak, paćika, patura, paturica, rucelj, rucl, rulina, šapurika, ščavina, šepurina, štruk, tekun, tulina, tulinek….
 • Jedan od najstarijih dijalekata hrvatskog jezika govori se u Bednji i većina Hrvata ne razumije taj govor.