Cjenik

za 2023./2024.

NAZIV TEČAJA

TRAJANJEBROJ POLAZNIKA

BROJ SATI

DINAMIKA

jednokratno

na RATE

UPISNINA

dokument

ĐAČKI - u školama

školska godina 4 – 7 polaznika56 sati2 x 1 ili 1 x 2

442,00 €

3.330,25 kn

10 x 46,50 €

10 x 350,35 kn

35 € ili 45 €

263,71 kn ili 339,05 kn

svjedodžba

ĐAČKI - u školama

školska godina 8 – 12 polaznika68 sati2 x 1 ili 1 x 2

442,00 €

3.330,25 kn

10 x 46,50 €

10 x 350,35 kn

35 € ili 45 €

263,71 kn ili 339,05 kn

svjedodžba

ĐAČKI – u Angli

školska godina 4 i manje polaznika56 sati2 x 1 ili 1 x 2

442,00 €

3.330,25 kn

10 x 46,50 €

10 x 350,35 kn

35 € ili 45 €

263,71 kn ili 339,05 kn

svjedodžba

ĐAČKI – u Angli

školska godina 5 – 8 polaznika68 sati2 x 1 ili 1 x 2

442,00 €

3.330,25 kn

10 x 46,50 €

10 x 350,35 kn

35 € ili 45 €

263,71 kn ili 339,05 kn

svjedodžba

MLADEŽ

školska godina 4 i manje polaznika62 sata1 x 2

442,00 €

3.330,25 kn

10 x 46,50 €

10 x 350,35 kn

65 €

489,74 kn

potvrda / javna isprava

MLADEŽ

školska godina 5 i više polaznika70 sati1 x 2

442,00 €

3.330,25 kn

10 x 46,50 €

10 x 350,35 kn

65 €

489,74 kn

potvrda / javna isprava

MLADEŽ

školska godina

5 i više polaznika

100 sati

1 x 2

632,00 €

4.761,80 kn

10 x 66,50 €

10 x 501,04 kn

65 €

489,74 kn

potvrda / javna isprava

ODRASLI semestar 3 polaznika54 sata2 x 2

352,00 €

2.652,14 kn

4 x 92,50 €

4 x 696,94 kn

1. RATApotvrda / javna isprava
ODRASLI semestar 4 polaznika62 sata2 x 2

352,00 €

2.652,14 kn

4 x 92,50 €

4 x 696,94 kn

1. RATApotvrda / javna isprava
ODRASLI semestar 5 – 7 polaznika70 sati2 x 2

352,00 €

2.652,14 kn

4 x 92,50 €

4 x 696,94 kn

1. RATApotvrda / javna isprava

POSLOVNIsemestar 5 – 7 polaznika70 sati2 x 2

440,00 €

3.315,18 kn

4 x 115,50 €

4 x 870,23 kn

1. RATApotvrda / javna isprava

priprema za FCE, CAE, CPE

---

3 – 5 polaznika

30 sati

2 x 2

352,00 €

3.315,18 kn

4 x 92,50 €

4 x 696,94 kn

1. RATA

---

priprema za FCE, CAE, CPE

semestar

3 – 5 polaznika

70 sati

2 x 2

440,00 €

3.315,18 kn

4 x 115,50 €

4 x 870,23 kn

1. RATA

---

KONVERZACIJSKIsemestar 3 – 5 polaznika70 sati1 x 2

475 €

3.578,89 kn

4 x 125 €

4 x 941,81 kn

1. RATApotvrda

INDIVIDUALNI - opći jezik

po dogovoru1 polaznikpo dogovorupo dogovoru

30 €/sat (45 min)

226,04 kn /sat

po dogovoru10 satipotvrda

INDIVIDUALNI - poslovni jezik

po dogovoru

1 polaznik

po dogovoru

po dogovoru

33 €/sat (45 min)

248,64 kn /sat

po dogovoru

10 sati

potvrda

ISPIT za POTVRDU

2 sata

1 polaznik

---

---

65,00 €

489,74 kn

---

---

potvrda

ISPIT za JAVNU ISPRAVU

3 sata

1 polaznik

---

---

150,00n

1.130,18 kn

---

---

javna isprava

Za fizičke osobe odobrava se popust:

* za uplatu odjednom – 5%
* za drugog člana obitelji  – 10%   
* za trećeg člana obitelji  – 15%
* za drugi jezik  – 15%
* za programe na akciji se ne odobravaju dodatni popusti

Tečaj konverzije je 1 euro = 7,5345 kuna

Navedene cijene primjenjuju se od  1. rujna 2023.