Cjenik

za 2021./2022.

NAZIV TEČAJA

TRAJANJEBROJ POLAZNIKA

BROJ SATI

DINAMIKACIJENA jednokratnoRATEUPISNINAISPRAVA
PREDŠKOLSKI - VRTIĆI (ugovor s DV)pedagoška godina 10 – 12 polaznika60 sati2 x 1

1.825,00

8 x 240,00250.00diploma
PREDŠKOLSKI - VRTIĆIpedagoška godina 10 – 12 polaznika60 sati2 x 1

2.395,00

8 x 315,00250.00diploma
ĐAČKI - OŠ A1.1 - A1

školska godina

4 – 7 polaznika56 sati2 x 1

2.695,00

9 x 315,00250.00svjedodžba
ĐAČKI - OŠ A1.1 - A1školska godina 8 – 12 polaznika68 sati2 x 1

2.695,00

9 x 315,00250.00svjedodžba
ĐAČKI - OŠ A2 - B1školska godina 4 – 7 polaznika56 sati2 x 1 ili 1 x 2

2.945,00

10 x 310,00300.00svjedodžba
ĐAČKI - OŠ A2 - B1školska godina 8 – 12 polaznika68 sati2 x 1 ili 1 x 2

2.945,00

10 x 310,00300.00svjedodžba
ĐAČKI – SJEDIŠTE A1.1školska godina 4 i manje polaznika56 sati2 x 1

2.695,00

9 x 315,00250.00svjedodžba
ĐAČKI – SJEDIŠTE A1.1školska godina 5 – 8 polaznika68 sati2 x 1

2.695,00

9 x 315,00250.00svjedodžba
ĐAČKI – SJEDIŠTE školska godina 4 i manje polaznika56 sati2 x 1 ili 1 x 2

2.945,00

10 x 310,00300.00svjedodžba
ĐAČKI – SJEDIŠTE školska godina 5 – 8 polaznika68 sati2 x 1 ili 1 x 2

2.945,00

10 x 310,00300.00svjedodžba

MLADEŽ B2-C1školska godina 4 i manje polaznika62 sata1 x 2

2.945,00

10 x 310,00400.00potvrda / javna isprava
MLADEŽ B2-C1školska godina 5 i više polaznika70 sati1 x 2

2.945,00

10 x 310,00400.00potvrda / javna isprava

ODRASLI A1.1semestar 3 polaznika54 sata2 x 2

2.240,00

4 x 590,001. RATApotvrda / javna isprava
ODRASLI A1.1semestar 4 polaznika62 sata2 x 2

2.240,00

4 x 590,001. RATApotvrda / javna isprava
ODRASLI A1.1 (AKCIJA)semestar 5 – 7 polaznika70 sati2 x 2

1.960,00

4 x 490,001. RATApotvrda / javna isprava
ODRASLI semestar 3 polaznika54 sata2 x 2

2.240,00

4 x 590,001. RATApotvrda / javna isprava
ODRASLI semestar 4 polaznika62 sata2 x 2

2.240,00

4 x 590,001. RATApotvrda / javna isprava
ODRASLI semestar 5 – 7 polaznika70 sati2 x 2

2.240,00

4 x 590,001. RATApotvrda / javna isprava

POSLOVNIsemestar 5 – 7 polaznika70 sati2 x 2

2.620,00

4 x 690,001. RATApotvrda / javna isprava

priprema za FCE, CAE, CPE

---

3 – 5 polaznika

30 sati

2 x 2

2.000,00

4 x 500,00

1. RATA

---

priprema za FCE, CAE, CPE

semestar

3 – 5 polaznika

70 sati

2 x 2

3.900,00

6 x 690,00

1. RATA

---

KONVERZACIJSKIsemestar 3 – 5 polaznika70 sati1 x 2

2.360,00

4 x 590,001. RATApotvrda

INDIVIDUALNI - opći

po dogovoru1 polaznikpo dogovorupo dogovoru180 kn/sat (45 min)po dogovoru10 satipotvrda

INDIVIDUALNI - poslovni

po dogovoru

1 polaznik

po dogovoru

po dogovoru

200 kn/sat (45 min)

po dogovoru

10 sati

potvrda

ISPIT za POTVRDU

2 sata

1 polaznik

---

---

500,00

---

---

potvrda

ISPIT za JAVNU ISPRAVU

3 sata

1 polaznik

---

---

1.100,00

---

---

javna isprava

Za fizičke osobe odobrava se popust:

* za uplatu odjednom – 5%
* za drugog člana obitelji  – 10%   
* za trećeg člana obitelji  – 15%
* za drugi jezik  – 15%
* za programe na akciji se ne odobravaju dodatni popusti

Navedene cijene primjenjuju se od  1. 9. 2021.