Prednosti individualne poduke

  • Post category:Resursi

Individualizirano učenje je metoda podučavanja koja sadržaj, nastavne materijale, tempo i dinamiku nastave temelji isključivo na sposobnostima i interesima polaznika.

U okolnostima sve veće oskudice slobodnog vremena, individualizirana poduka akcent stavlja na pomno pripremljene nastavne materijale u zavisnosti od željenih ciljeva korisnika te vrlo jasno koncipiran nastavni plan odnosno sat obzirom na dinamiku i sposobnost svladavanja određenih tematskih cjelina. Slijedom navedenog, ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da se ovakav tip poduke uvelike oslanja i na samodisciplinu te osoban angažman pojedinca pri repeticijama novih sadržaja obzirom na veliku neovisnost ovakvog načina učenja. Upravo stoga, na samom početku podučavanja bitno je ispravno, jasno i precizno definirati ciljeve poduke kako bi i polučeni rezultati bili što mjerljiviji i produktivniji.

Svatko od nas posjeduje različite stilove učenja odnosno pamćenja i nije nam svima i uvijek potrebno jednako vrijeme za usvajanje novih sadržaja, razlikujemo se u sposobnostima koncentracije i upamćivanja naučenog, različitih smo intelektualnih kapaciteta, socioekonomskih uvjeta i sl. Upravo navedeni niz čini razliku individualnog podučavanja, baš zato što nismo svi istih potreba, ciljeva i mogućnosti i sama motivacija nam se uvelike razlikuje, a pri učenju i svladavanju novih tema, motiv je počesto osnovni faktor napretka.

Neprepoznavanje pojedinačnih, osobnih obrazovnih potreba nikada neće dovesti do mogućnosti za ostvarenje punog potencijala, što je na neki način i osnovni cilj učenja.  Najbolji način da naučimo nešto novo jest da to povežemo s nečime što znamo od ranije, naravno nemamo svi jednaka predznanja i sposobnosti povezivanja stoga je ovo još jedna od pogodnosti individualne nastave budući da predavač s Vama može stvarati nove poveznice. Konstruktivistička obrazovna filozofija u svojoj osnovi ima sposobnost korisnika da pridaje značenje novim materijama bazirano na njegovom ranijem znanju i prosuđivanju.  Stoga je aktivno, participativno učenje vitalno za pravilno strukturiranje novih spoznaja. Vaš odabir može biti reciprocitetno učenje, problemska rješenja, učenje kroz dnevničke zapise, projektno učenje, igranje uloga, simulacije, upitnici ili nešto drugo, ukoliko imate motiv odabir je stvar osobnih afiniteta. Motiv je ključan faktor napretka a počesto zaboravljamo tri važne sastavnice motivacije: pozitivno vrednovanje, jasne veze između odabira i posljedica i uvjerenje da je uspjeh moguć s raspoloživim vještinama i resursima.

Personalizirana poduka u suštini je „krojenje“ pedagoških metoda, kurikuluma i radnog okružja s ciljem realizacije potreba i ciljeva korisnika. U tu svrhu, od velike koristi je osloniti se na kreativne mogućnosti te emocionalne i socijalne karakteristike polaznika i na taj način „programirati“ baš njegov, poseban plan i program učenja. Kako vidimo dijalog je u fokusu principa personalizirane poduke. Najvažnije značajke personaliziranog pristupa su uključivanje svih dimenzija učenja (kognitivna, socijalna, emotivna), uključenost u proces poduke, razvijanje samosvijesti i samodiscipline, sukreiranje nastavnog sadržaja odnosno procesa, razvijanje samovrednovanja itd.

Za razliku od grupnog učenja koje možemo metoforički nazvati „univerzalnom veličinom“  personalizirana poduka zapravo je „skrojena po Vašoj mjeri“.

Stoga, ukoliko Vam je potrebna vrlo specijalizirana jezična frazeologija, primjerice pravna, medicinska, tehnička, informatička ili neka druga tematika, ili ste u kroničnom nedostatku vremena pa Vam je nemoguće slijediti zadani grupni raspored nastave, obratite se Angli, koja će u dogovoru s Vama te poštujući pravila struke ali i Vaše potrebe i ciljeve, kreirati za Vas nastavu čija je osnovna svrha aplikativno znanje.