centar stranih jezika angla - ispiti

Ispiti za javnu ispravu
(svjedodžbu)

Temeljem verifikacije jezičnih programa od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ustanova za obrazovanje odraslih – Angla svojim polaznicima izdaje svjedodžbe o položenom stupnju prema Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih.

U skladu s navedenim pravilnikom, Anglina svjedodžba je javna isprava s pravom upisa u e-radnu knjižicu!

Svjedodžba, koja je javna isprava i upisuje se u e-radnu knjižicu, može se steći na dva načina:

  1. Pohađanjem verificiranih programa u Angli

Po završetku stupnja polaznici pristupaju pisanoj i usmenoj provjeri znanja stečenih tijekom pohađanja svih modula određenog stupnja: na pisanom ispitu se provjerava slušanje, pisanje i čitanje te vladanje jezičnim i gramatičkim strukturama, a na usmenom ispitu se ocjenjuje govorna produkcija i govorna interakcija. Po uspješno položenom ispitu polaznici dobivaju svjedodžbu s pravom javnosti koja se upisuje u e-radnu knjižicu. Za Angline polaznike polaganje ispita uključeno je u cijenu tečaja.

Po završetku svakog modula polaznici pristupaju pisanoj i usmenoj provjeri znanja koja je uvjet za prelazak u sljedeći modul. Nakon položene provjere polaznici dobivaju potvrdu o uspješno završenom modulu u okviru određenog stupnja.

  1. Polaganjem ispita bez pohađanja verificiranih programa

Za kandidate koji posjeduju jezično znanje i žele steći priznatu svjedodžbu s pravom upisa u e-radnu knjižicu, Angla osigurava polaganje ispita za svaki od 6 stupnjeva (A1-C2) po Common European Framework of Reference for Languages (CEF). Ispit se polaže kroz pisanu i usmenu provjeru kojom se ocjenjuju sve jezične vještine: slušanje, čitanje, pisanje, govorna interakcija i govorna produkcija. Rezultati ispita su poznati već drugi dan, a svjedodžba se može preuzeti tijekom sljedeća dva radna dana.

Cijena ispita je 150,00 € / 1130,18 kuna.

Kandidati ispit mogu prijaviti u tajništvu Angle, telefonom ili mailom te uplatiti pristojbu najmanje 3 radna dana prije polaganja ispita. Ispiti se održavaju jedanput mjesečno, svakog prvog petka u mjesecu. Uvjet za polaganje ispita je posjedovanje potrebne odgovarajuće razine znanja. Za sve kandidate Angla organizira i predtestiranje kojim kandidat može saznati kojem stupnju (A1-C2) približno odgovara njegovo predznanje.

Cijena predtestiranja je 15,00 € / 113,02 kuna.

Svi ispiti se polažu pred ispitnim povjerenstvom. Za sve dodatne informacije o ispitima, načinima polaganja i rokovima, obratite nam se s povjerenjem na: 01/4664-199 ili info@angla.hr.