centar stranih jezika angla - ispiti za potvrdu

Ispiti za potvrdu
iz hrvatskog jezika

Sukladno članku 154. stavku 5. Zakona o strancima (NN, broj 133/2020.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovlastilo je Centar stranih jezika ANGLA kao jednu od ustanova koje provode ispit iz hrvatskoga jezika i latiničnog pisma za strance. Ovaj ispit provodi se najčešće u svrhu dobivanja dugotrajnog boravka i/ili državljanstva.

Ispit na razini B1 se polaže kroz pisanu i usmenu provjeru kojom se ocjenjuju sve jezične vještine: slušanje, čitanje, pisanje, poznavanje jezičnih struktura i usmeno sporazumijevanje.

Ispiti se održavaju dva puta mjesečno, svakog prvog i trećeg petka u mjesecu. Rezultati ispita su poznati već drugi dan, a svjedodžba se može preuzeti tijekom sljedeća tri radna dana.

Cijena ispita je 150,00 €.

Svi ispiti se polažu pred ispitnim povjerenstvom. Za sve dodatne informacije o ispitima, načinima polaganja i rokovima, obratite nam se s povjerenjem na: 01/4664-199 ili info@angla.hr

Kandidati ispit mogu prijaviti u tajništvu Angle ili ispunjavanjem formulara niže te uplatiti pristojbu najmanje 3 radna dana prije polaganja ispita.

Formular za prijavu ispita iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma