Polaganje ispita u Angli

Osim nastavnih programa u Angli možete polagati i ispite jezika na osnovu vašeg postojećeg znanja.

centar stranih jezika angla - ispiti za potvrdu

Ispiti za potvrdu

Potvrda o znanju jezika

Potvrda o znanju stranog jezika je sve češći zahtjev većine poslodavaca. Takva potvrda u Angli se može dobiti nakon pisane i usmene provjere znanja prijavljenog kandidata. Provjera znanja uključuje poznavanje svih jezičnih vještina te vokabulara i gramatičkih struktura. Ovisno o rezultatu provjere, kandidat dobiva potvrdu o znanju koje odgovara pripadajućem stupnju prema Europskoj jezičnoj mapi (A1-C2).

Za poduzeća radimo testiranja općeg, poslovnog ili jezika struke.

centar stranih jezika angla - ispiti

Ispiti za svjedodžbu

Javna isprava – svjedodžba

Temeljem verifikacije jezičnih programa od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ustanova za obrazovanje odraslih – Angla svojim polaznicima izdaje svjedodžbe o položenom stupnju prema Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih.

U skladu s navedenim pravilnikom, Anglina svjedodžba je javna isprava s pravom upisa u e-radnu knjižicu!