You are currently viewing Kako odabrati školu stranih jezika

Kako odabrati školu stranih jezika

  • Post category:Novosti

Zasigurno jako vodite računa kod koga uređujete nokte, popravljate zube ili vozite automobil na servis. Sve su to uslužne djelatnosti te se prije korištenja tih usluga jako dobro raspitamo o pružatelju usluge te o servisu koji ga pruža. Zašto je kod škola stranih jezika drugačije?

U nedostatku vremena skloni smo, kada je riječ o školi jezika, odlučiti se za nešto što nam je najbliže lokacijom, a u nedostatku financijskih sredstava za nešto što je najjeftinije. Zašto su nam nokti i automobil važniji od nas samih, od naših znanja i kompetencija koje bi trebali dobiti pohađanjem kvalitetnih programa stranih jezika ili edukativnih programa kao takvih?

Što je, kakva je i od čega se sastoji usluga poduke? Ona je:

Neopipljiva – ne možemo je vidjeti, dotaknuti, isprobati ili ponijeti kući. Poduku možemo i želimo doživjeti, iskusiti – sve kvalitete o kojima možemo govoriti za vrijeme i tek nakon što smo je koristili. Ona je i nedjeljiva – što znači da je nemoguće potpuno odvojiti onoga koji pruža uslugu od onoga koji je koristi. Tako svaki polaznik neke poduke – korisnik, aktivno (u najboljem slučaju 😊) sudjeluje u nastavi i može iz prve ruke vidjeti, iskusiti i kreirati sve ono od čega se nastava (usluga) sastoji. Za razliku od sendviča ili soka koji ćete ponijeti na nastavu (nemojte 😊), usluga poduke je neuskladištiva – ne možete je pohraniti i konzumirati kada hoćete (snimljena predavanja ne kvalificiraju se kao online nastava!). Ona nema fizičku formu, pa ne možete kada ju kupite u nju pokazati prstom – samim time ne možete reći da ste ‘vlasnik’ poduke. Kupili ste pravo na određeno vrijeme unutar kojeg ćete tu uslugu koristiti. Kvaliteta usluge poduke uvelike ovisi i o ljudskom faktoru – važno je obratiti pažnju na to tko, kada i gdje vam tu uslugu pruža. Ona ovisi o stručnoj spremi profesora, iskustvu i ako ćemo baš iskreno, kakve je volje taj dan (i kako će vam se profesor prilagoditi kad vi niste baš najsvježiji 😊). 

Dakle možemo vidjeti da postoji jako puno varijabli koje trebamo uzeti u obzir i o kojima trebamo razmišljati. Ali vratimo se mi zašto svemu pridajemo pažnju pri odabiru usluge a kod odabira škole smo skloni ići linijom manjeg otpora… Možda zato što nakon samo jednog posjeta frizeru možemo ocijeniti jesmo li zadovoljni ili ne dok smo kod poduke i mi kao i naša motivacija direktno uključeni u proces (posljedično i u rezultat) te je potrebno da taj proces traje neko vrijeme da bismo mogli donijeti svoj sud i ocjenu o kvaliteti usluge kao i vidjeti rezultate rada. Poruka ovog teksta je da postoje načini i elementi koje možete uzeti u obzir kod provjere kvalitete škole stranih jezika na koje se ne bi trebalo zatvarati oči. Ako vam ovaj tekst nije dovoljan za vas imamo pripremljen i blog 6 stvari koje trebam znati kada upisujem program stranog jezika

1. REGISTRACIJA DJELATNOSTI

Veliki broj ‘škola’ nije registriran za djelatnost poduke stranih jezika ili je uz poduku stranih jezika registriran za npr. prodaju ribe. I sigurno si mislite u čemu je problem? Pa, nekome kome je poduka usputna djelatnost i vi ćete vjerojatno biti usputni klijent, zar ne? Uz registraciju važna je i legalnost poslovanja odnosno poštivanje svih financijskih, radnih i sigurnosnih propisa.

2. DUGOGODIŠNJE POSLOVANJE

Provjerite koliko dugo škola postoji jer je vrlo vjerojatno da će dugogodišnje poslovanje značiti dobru reputaciju i kvalitetne poslovne procese koji su doveli do opstanka na tržištu.

3. PROSTORIJE ŠKOLE

Posjetite školu i provjerite kakvim učionicama i s kakvom opremom i stručnim materijalom raspolaže. Zna se dogoditi da škole nemaju adekvatan prostor već u neku malu prostoriju, koja je prijepodne ured, u poslijepodnevnim satima uguraju stolove i pretvore ju u učionicu.

4. VERIFICIRANI PROGRAMI

Saznajte i pitajte u školi imaju li verificirane programe. Veliki broj škola nema programe odobrene od strane nadležnog Ministarstva već svoj ‘program’ temelje na temama za koje su materijale skinuli s Interneta ili kopirajući neprikladne udžbenike. Nije da imamo išta protiv Interneta ali neprovjerene stranice mogu imati i neprovjeren (čitaj: jezično neispravan) sadržaj. Svi programi koji se nude u školama jezika bi, prije svega, trebali biti usklađen s Europskom jezičnom mapom (koja jasno i nedvosmisleno propisuje ishode učenja po jezičnim razinama i ne ostavlja školama prostor da ju interpretiraju kako im padne na pamet). Ako je pritom program i verificiran te je svjedodžba javna isprava (upisuje se u e-radnu knjižicu) možete biti sigurni da je riječ o kvalitetnoj školi.

5. PROFESORI/PREDAVAČI

Svakako se raspitajte u školi i zatražite informacije o predavačima. I upoznajte ih ako je to moguće. Naravno da ne trebate biti CIA i tražiti adresu stanovanja profesora ali njegove/njezine kvalifikacije i iskustvo su minimum što trebate znati o osobi koja bi vam trebala prenijeti svoje znanje. U Hrvatskoj je jako popularno (da ne kažemo pomodno) tražiti predavače koji su native speakeri. Ako je osoba profesor jezika koji predaje onda je veliki plus činjenica da je izvorni govornik. I mi ih imamo u našoj školi, ali prije svega je važno da osoba posjeduje metodičke, pedagoške, didaktičke kompetencije koje su važne za prenošenje znanja. Zamislite to ovako… I vi ste izvorni govornik hrvatskog jezika, ali biste li se usudili stati pred grupu ljudi i učiti ih hrvatski objašnjavajući im kako će npr. deklinirati neki pridjev? Dakle, izvorni govornik da, dokle god je i profesor jezika koji predaje.

6. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Zatražite da vam se objasni koje sustave upravljanja kvalitetom škola posjeduje i podržava – bilo da se radi o internom sustavu ili vanjskoj procjeni kvalitete. Kvalitetna škola sagledava sve segmente svoga rada te prati rad nastavnika kako bi podizala kvalitetu i prilagođavala ju potrebama polaznika.

Sve gore navedeno može se saznati i letimičnom pretragom Interneta ali svakako preporučujemo da se upustite u detaljnije informiranje kome povjeravate svoju edukaciju.

Ivana Marić

Marijana Šimundža Golemac