Samoprocjena poznavanja jezika

  • Post category:Resursi

Programi Anglinih tečajeva za odrasle u skladu su sa standardima koje je preporučilo Vijeće Europe (CEF).

Zajednički europski referentni okvir za učenje jezika detaljno opisuje jezičnu kompetenciju polaznika po međunarodnim standardima što olakšava nastavak učenja stranog jezika ili traženje zaposlenja u nekoj drugoj europskoj zemlji.

Iz CEF-a je proizašla Europska jezična mapa kojom se, na temelju zajedničkih standarda na svim razinama procesa učenja i testiranja znanja prikazuje i dokumentira znanje stranih jezika naučenih bilo na formalan ili neformalan način. Prema ovim standardima jedan modul nastave traje 70 nastavnih sati.

Anglini nastavni programi prilagođeni su Europskoj jezičnoj mapi i stupnjevima prema CEF-u.

 

Europski referentni okvir opisuje jezičnu kompetenciju na šest razina (stupnjeva):

A1 – pripremni korisnik (Elementary)
A2 – temeljni korisnik (Pre-Intermediate)
B1 – razvojni korisnik (Intermediate)
B2 – samostalni korisnik  (Upper-Intermediate)
C1 – napredni korisnik (Advanced)
C2 – vrsni korisnik (Proficient)

Angla polazniku na kraju tečaja izdaje svjedodžbu o postignutom stupnju znanja prema CEF standardima.

Tablica samoprocjene

Podijelite tablicu

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print